NASZE produkty

arrow

NPK(S) 8-20-30 (7)

Nawóz kompleksowy granulowany

 

Opis produktu:

Wieloskładnikowy, granulowany nawóz o równomiernych granulach, 1‑5 mm. Zawiera w jednej granuli wszystkie podstawowe składniki: azot, fosfor, potas oraz siarkę w formie rozpuszczalnej w wodzie i łatwo przyswajalnej przez rośliny.

 

Przeznaczenie i stosowanie:

Cechuje się bardzo dobrym działaniem zarówno jako nawóz wiosenny oraz jesienny. Zalecana jest aplikacja doglebowa ale może być stosowany pogłównie np. na trwałych użytkach zielonych czy sadach. Najlepszy efekt uzyskuje w przypadku aplikacji przed siewem połączonej z wymieszaniem nawozu z glebą. Można stosować na wszystkich typach gleby. Idealny do nawożenia wszystkich typów upraw: zbóż ozimych i jarych, roślin przemysłowych, pastewnych i okopowych, a także na użytki zielone oraz w upraw warzywnych i sadownictwa. Potas zawarty w nawozie sprzyja lepszemu ukorzenieniu roślin, wpływa na prawidłowy rozwój oraz zwiększa mrozoodporność i odporność na suszę. W przypadku upraw wrażliwych na chlorki jego aplikacja powinna być zastosowana zgodnie z wymogami danej uprawy.

 

NPK 8 20-30

Składniki pokarmowe:

 

Azot (N) całkowity: 8%
Azot (N) w formie amonowej: 8%
Pięciotlenek fosforu (P205) całkowity: 20%
Pięciotlenek fosforu (P205) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianiu amonu i wodzie: 20%
Pięciotlenek fosforu (P205) rozpuszczalny w wodzie: 18%
Trójtlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie: 30%
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie: 7%

 

Dawkowanie:

 

Uprawa Spodziewany plon (t/ha) Dawka nawozu (kg/ha)
Zboża ozime 8 150-300
Zboża jare 6 200-300
Rzepak ozimy 4 200-400
Kukurydza 8 150-350
Buraki cukrowe 50 200-350
Ziemniaki 50 200-350
Użytki zielone 40 200-300

 

Powyżej podane dawki są dawkami rekomendowanymi, które w zależności od zasobności gleby oraz spodziewanego plonu należy zmodyfikować.

DANE kontaktowe

SUEK Polska sp. z o.o.
ul. Arkońska 6, Budynek A2
80-387 Gdańsk

+48 58 321 82 10
+48 58 321 82 14
(fax) + 48 58 321 82 20

gdansk@suekag.com 
czuk@suekag.com