Pełny kontakt

DANE kontaktowe

SUEK Polska sp. z o.o.
ul. Arkońska 6, Budynek A2
80-387 Gdańsk

+48 58 321 82 10
+48 58 321 82 14

gdansk@suekag.com 
czuk@suekag.com

Wysokość kapitału zakładowego
10 000 000 PLN

SUEK Siberian Coal Energy Company
www.suek.ru

NIP 583 29 87 798
Numer KRS 0000286106

SUEK AG
www.suekag.com

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
SUEK Polska sp. z o.o. ma nr BDO 000063463

 

FORMULARZ kontaktowy